Nobuko Tsuchiya at SCAI THE BATHHOUSE, Tokyo

 

Nobuko Tsuchiya
土屋信子

 

"30 Ways To Go To The Moon"

 

at SCAI THE BATHHOUSE, Nippori Tokyo Japan
may 29 - jul , 2018
information

 

 

All images, courtesy the artists and SCAI THE BATHHOUSE.

_DSC2361.jpg

_DSC2273.jpg

Installation view of "30 Ways To Go To The Moon" (2018) by Nobuko Tsuchiya at SCAI THE BATHHOUSE, Tokyo. Photo by Nobutada Omote._DSC2285 2.jpg

Installation view of "30 Ways To Go To The Moon" (2018) by Nobuko Tsuchiya at SCAI THE BATHHOUSE, Tokyo. Photo by Nobutada Omote._DSC2297.jpg

Installation view of "30 Ways To Go To The Moon" (2018) by Nobuko Tsuchiya at SCAI THE BATHHOUSE, Tokyo. Photo by Nobutada Omote._DSC2338.jpg_DSC2379.jpg_DSC2439.jpg_DSC2447.jpg_DSC2482.jpg180604_NT_0260.jpg

  • date:2018.07.20 Friday
  • category:-